Bliv støttemedlem

Skanderborg Festivalklub er arrangør af Smukfest. 

Alle frivillige medhjælpere på Smukfest skal være medlem af festivalklubben, men du kan også melde dig ind som støttemedlem ved at oprette dig i formularen til højre. Som støttemedlem modtager du medlemsinformationer og du støtter op omkring festivalklubbens aktiviteter.

Det koster 150,- kr om året at være medlem. Du betaler medlemskontingent ved at logge ind på Memba, og herefter kan du betale dit medlemskontingent med dankort på netop din profil.

Medhjælper _11

Gl. Walther

Seniorklubben Gl. Walther er en datter-forening under Skanderborg Festivalklub. Det er Gamle Walthers formål at tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke deres aktivitet i Smukfest, samt med udgangspunkt i Smukfest, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

Vi forsøger at opfylde formålet ved at arrangere interessante ture, hyggelige sammenkomster og ved at deltage i og hjælpe til med festivalklubbens arrangementer udenfor festivalsæsonen.

Det er gratis at være medlem af denne seniorklub. Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende bestyrelses- og ledelsesmedlemmer, ansatte på FØLA, tidligere og nuværende formænd og medhjælpere fra det år, hvor de fylder 55 år. Kom frisk!  

Du skal dog være medlem af Skanderborg Festivalklub og betale medlemskontingent til festivalklubben og du skal være minimum 55 år.

Kom frisk!
Bliv medlem